Pannis

Pannis

De oudste nederzettingen waaruit het dorp Vijlen is ontstaan liggen vrijwel zeker langs de hier stromende Mechelderbeek.
De hoeve (rechts) wordt de Munnikhof (Monnikenhof) genoemd. Het is vermoedelijk de plaats waar de Benedictijnse monniken van de abdij van Burtscheid rond 1016 hun intrek namen om de velden te bewerken en te zorgen voor de religieuze ondersteuning van de inwoners. De huidige Munnikhof stamt uit de 17de eeuw.

Toen na 1220 de zusters van de Cisterciënzer orde de abdij van Burtscheid overnamen werden hier de belangen van de abdis behartigd. Zij hadden grondheerlijke rechten in dit gebied, en die rechten leverden inkomsten op in de vorm van belastingen, pacht- en tolgelden. Er werd ook recht gesproken en er werden boetes geïnd.

De gebouwen links vormen het hoevecomplex dat “ ’t Pannes” (panhuis) werd genoemd en stammen uit de 18de eeuw. Hier werd vroeger bier gebrouwen.