Het Rotterbos

De bossen rondom Vijlen zijn in totaal 650 ha groot. Met aangrenzende Belgisch en Duits bosgebied vormt het een oppervlakte van 3000 ha. Het deel waar u nu staat is het Rotterbos en maakt deel uit van het eigenlijke Vijlenerbos dat lange tijd gemeenschappelijk eigendom is geweest van de inwoners van Vijlen en door de Vijlenaren werd gebruikt als hakhoutbos.

In 1939 is het Vijlenerbos aangekocht door Staatsbosbeheer en met uitzondering van nog enkele particuliere bossen en het Holsetterbos is het hele gebied nu eigendom van Staatsbosbeheer. Het beheer is grotendeels gericht op natuurlijke processen maar op een aantal plekken de aandacht voor houtproductie gebleven.

Het hakhoutbos is uitermate geschikt als leefgebied voor specifieke planten en dieren. Een van deze dieren is de, zeer zeldzame, hazelmuis. Dit is een muizensoort die hoort tot de zogenaamde slaapmuizen, waartoe ook de eikelmuis en de zevenslaper behoren. Het hazelmuisje is ongeveer 10 cm lang met een geelbruine vacht en een korte dichtbehaarde pluimstaart. Hij leeft grotendeels in een dichte struiklaag waar het ook zijn nest bouwt. Hazelmuizen zijn schemer- en nachtdieren hun voedsel bestaat uit knoppen, boomvruchten, bessen en zaden. In de winter overleeft het muisje door een winterslaap te houden van zeker zes maanden.
De bosrand op deze plek is gekapt om een struiklaag te laten ontstaan waarin de hazelmuis een leefgebied vind. Hierdoor kan de soort weer gaan
groeien.