De Koel

De Koel, waar u zich nu bevindt, was de dagbouwgroeve voor de cementfabriek. Hier werd de mergel met pikhouwelen losgekapt en in wagentjes door de tunnel naar de fabriek geduwd.
Het gat in de grond (“koel” is limburgs dialekt voor “kuil” en ”mijn”) werd in de tachtiger jaren van de vorige eeuw opgevuld met grond en puinresten.
In 2004 kreeg het de huidige functie als dorps- en evenementenplein. Het werd aangekleed met een speeltuintje voor de kinderen en een sportveld voor de jeugd. Er werd een overdekt podium aangelegd en een verhard plein voor evenementen.
Iedere zomer in juli vindt hier het jaarlijkse Koelmarktfeest plaats en in de winter wordt er een schaatsbaan aangelegd op het vlakke, geasfalteerde gedeelte.